درباره ما

قرارگاه پیشرفت و آبادانی، در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امر پیشرفت، آبادانی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر نظام و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانها تشکیل شده است.
مأموریت قرارگاه پیشرفت و آبادانی در مناطق محروم کشور در ابعاد اشتغال زایی، فرهنگی، سلامت ، تعلیم و تربیت و زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق توانمندسازی رشد و ارتقای ظرفیتهای انسانی و طبیعی بوده که این مأموریت خطیر با مبنا قراردادن اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا با هدف توانمندسازی افراد و مورد توجه قراردادن ابعاد مختلف آن و نیز توجه به چرخه تولید، توزیع و مصرف با درنظر گرفتن ظرفیتهای بومی – محلی دنبال می‌شود.
همچنین در راستای اجرای بهینه این مأموریت با انجام تعاملات و هماهنگی‌های لازم از ظرفیت سایر نیروهای مسلح و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.